Barcelona, ciutat d'acollida

Recursos

Com funciona el sistema d'asil?

La Casa Bloc del barri de Sant Andreu va començar a acollir refugiats el març de 2016. AUTORIA: EnfoQuan una persona arriba a Barcelona i vol sol·licitar l'asil, s'ha d'adreçar a alguna de les tres ONG (CCAR, ACCEM o Creu Roja) que tenen l'encàrrec del govern estatal de gestionar-ho. Aleshores, entra al programa de persones amb protecció internacional, durant el qual les autoritats decideixen si li concedeixen o no l'asil.

El procés de protecció comença amb una entrevista inicial i amb l'assignació d'un allotjament per sis mesos a algun dels pisos i altres establiments que aquestes ONG gestionen a la província de Barcelona (a la mateixa ciutat, a Sabadell, a Sant Joan Despí, a Cerdanyola, a Sant Boi o a Berga). Un cop hagin culminat els sis mesos, passa a la fase següent en què ja tenen permís de treball i no li faciliten allotjament, però sí que li cobreixen totes les necessitats a través de prestacions econòmiques durant mig any més. Finalment, la tercera fase també dura sis mesos i consisteix únicament en ajudes econòmiques puntuals. Un cop han conclòs els divuit mesos, es considera que la persona ja té la capacitat per sortir-se'n sola per trobar feina i cobrir-se les necessitats.

Al llarg del procés, les autoritats avaluen la concessió o denegació de l'asil. En cas que li deneguin, s'interromp el suport que la persona està rebent. Si li concedeixen, continua amb el procés fins que s'esgoten els divuit mesos. En el cas de persones vulnerables el procés es pot allargar fins a dos anys.

El 2015 l'Estat espanyol va batre rècords: 14.780 persones van demanar protecció internacional, més un 150% més de les que ho havien sol·licitat el 2014. Això s'explica per l'augment de persones que van arribar demanant refugi procedents de Síria (5.724) i d'Ucraïna (3.420). Tot i el rècord, continuem estant molt lluny de les xifres d'asil de la resta d'Europa, ja que només representen l'1% de totes les sol·licituds rebudes pels 28 estats de la UE.

El que també va créixer el 2015 van ser les denegacions: si el 2014 l'Estat espanyol va rebutjar el 56,14% de les sol·licituds de protecció internacional rebudes, el percentatge de denegacions el 2015 va créixer fins al 68,52%.

Reunió entre la xarxa Asil.Cat i l'Ajuntament de Barcelona. AUTORIA: ACNA banda, l'Ajuntament de Barcelona ha impulsat la iniciativa Ciutat Refugi, amb la que vol preparar la ciutat per planificar, assistir i proveir dels serveis necessaris el municipi per l'acollida de les persones refugiades. Aquesta iniciativa està coordinada amb el Comitè Operatiu d'Acollida de les Persones Refugiades a Catalunya, liderat pel govern de la Generalitat. A més, des de la societat civil s'ha activa Asil.cat, una xarxa formada per les entitats que fa anys que treballen amb les persones refugiades amb l'objectiu d'afavorir la integració dels qui han arribat buscant protecció.